پوستر فیلم  مدار صفر درجه

مدار صفر درجه

محصولایران
سریال «مدار صفر درجه» داستان جوانی به نام «حبیب پارسا» است که در زمان جنگ جهانی دوم برای ادامه تحصیل در رشته فلسفه به فرانسه می‌ رود. او در دانشگاه، در پژوهشی با دختری یهودی همکار می شود و این همکاری داستان زندگی این دو جوان را تغییر می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
حسن فتحی
حسن بشکوفه
حسن فتحی