پوستر فیلم  بیشه مثل‌ ها

بیشه مثل‌ ها

محصولایران
انیمیشن «بیشه مثل ها» درباره بیشه سرسبزی است که در آن دوستان خوبی مثل زبل، لاکی، نیش‌ نیش، فلفلی و قور قوری در کنار هم لانه ساخته و در همسایگی هم زندگی می‌ کنند. آن ها هر روز به جنگل رفته و برای خود غذا پیدا می‌ کنند و کلی تجربه جدید و مَثَل‌ های تازه از هم دیگر یاد می‌ گیرند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
حسین نظرپور