پوستر فیلم  تندر، قایق نجات

تندر، قایق نجات

محصولنروژ
انیمیشن «تندر، قایق نجات» درباره قایق نجات کوچکی است که پس از انجام دادن موفقیت آمیز یک عملیات حساس، ترفیع درجه گرفته و به یک لنگرگاه بزرگ می رود. اما در آن جا به دلیل کوچک بودنش کسی او را جدی نمی گیرد و همین امر باعث شروع ماجراهای تازه می شود.
Simen AlsvikWill Ashurst
Sigurd Slåttebrekk
Gaute Storaas
Simen Malmø