پوستر فیلم  ماهورا

ماهورا

محصولایران
فیلم سینمایی «ماهورا» به کارگردانی «حمید زرگرنژاد» می باشد. داستان فیلم ایرانی ماهورا در روستایی مرزی اتفاق می افتد. در این روستا زیباترین دختر به عنوان عروس هور انتخاب می شود تا یک روز در هفته خود را به آب بسپارد و هور بارور شده و قهرش نگیرد، امین معروف به سمور، قاچاقچی ایرانی، عروس هور به نام ماهور را می دزد.