پوستر فیلم  تخم مرغ ها

تخم مرغ ها

انیمیشن «تخم مرغ ها» داستان گروهی از شخصیت هاست که پس از به سرقت رفتن تخم مرغ های عید پاک در جهان، دور هم جمع می شوند تا آن چه را که حق آن هاست، پس بگیرند. این شخصیت ها پیوندهای عمیق دوستی در طول سفر خود ایجاد می کنند و نحوه مواجهه با ترس خود را کشف می کنند. آن ها می آموزند که چگونه با زورگویی مقابله کنند و می فهمند که شجاعت گاهی اوقات می تواند همه چیز را درست کند.
فیلم‌های پیشنهادی
John Michael Williams
Frank Drucker
John Michael Williams