پوستر فیلم  آهسته آهسته

آهسته آهسته

محصولهند
داستان فیلم «آهسته آهسته» درباره مردی تازه مزدوج شده است که با خانواده همسرش یک شوخی را شروع می کند و همسر و دوستانش نیز در این مسیر از او حمایت می کنند
Hrishikesh Mukherjee
Hrishikesh MukherjeeN.C. Sippy
Upendranath Ganguly
Sachin Dev Burman