پوستر فیلم  معمای شاه

معمای شاه

محصولایران
سریال «معمای شاه» در قالب داستان به بررسی مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی پرداخته و زندگی محمدرضا پهلوی، از سال 1315 و بازگشت او به ایران تا زمان مرگ وی به بهترین شکل به نمایش می گذارد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
محمدرضا ورزی
علی لدنی
بابک زرین
احسان جعفری