پوستر فیلم  چیپ و دیل

چیپ و دیل

محصولآمریکا
انیمیشن «چیپ و دیل» داستان دو دوست به نام های «چیپ» و «دیل» است که با شیطنت های فراوان در هر قسمت از این سریال لحظه های شاد و مفرحی برای کودکان ایجاد می کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Bradley Bowlen
Robert C. Ramirez
Mike Barnett
Ryan Sommer