پوستر فیلم  شکلاتی

شکلاتی

محصولایران
فیلم «شکلاتی» عنوان داستانی است درباره زندگی پسری به نام «پارسا» که پدر و مادر و پدربزرگش را از دست داده است، و خانمی به اسم «بهار» که دوست مادر «پارسا» است سرپرستی او را بر عهده گرفته است. بهار می خواهد پارسا را وادار کند تا مدیر یک کارخانه شکلاتی بزرگی شود اما پارسا از این تصمیم ناراضی است.