پوستر فیلم  ماجراهای پینوکیو

ماجراهای پینوکیو

محصولژاپن
انیمیشین «پینوکیو» داستان یک عروسک چوبی است که توسط «پدر ژپتو» ساخته شده است. «پینوکیو» زنده می شود و زندگی با انسان ها و حیوانات را تجربه می کند تا آن جا که تصمیم می گیرد به یک انسان تبدیل شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی