پوستر فیلم  خسته نباشید

خسته نباشید

محصولایران
فیلم «خسته نباشید» داستان زوجی جهانگرد است که درگیر اختلافی با یکدیگرند و در میانه سفر خود در ایران، با موسسه جهانگردی طرف قراردادشان به مشکل برمی‌ خورند. مستخدم اخراجی هتل محل سکونت این زوج به کمک پسرعمویش نقشه‌ ای برای آن ها می‌ کشد.