پوستر فیلم  بچه های مدرسه والت

بچه های مدرسه والت

محصولژاپن
انیمیشن سریالی «بچه های مدرسه والت» روایت «انریکو» یکی از دانش آموزان مدرسه ای در شهر تورین ایتالیا از وقایع مدرسه است. ‌با رفتن خانم «دل گارچی»، معلم جدید آقای «پربونی» با آن عینک و خط های پیشانی اش که خیلی خشک و سخت گیر به نظر می رسد، جای او را می گیرد. اما معلم جدید با بیان داستان های دلگرم کننده و عبرت آموز باعث همذات پنداری بچه ها با قهرمانان داستان هایش می شود.
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر
Eiji Okabe
Ryûzô Nakanishi