میهمان داریم
بستن
پوستر فیلم  میهمان داریم

میهمان داریم

محصولایران
در فیلم «میهمان داریم» یک زوج کهنسال تصمیم می گیرند فرزند جانباز جنگ خود را از بیمارستان به خانه بیاورند. این پسر جانباز «رضا» عصبانی است که با وجود جراحات جنگ به خانه آمده است، اما اتفاقی پیش می آید که همه آن ها را غافل گیر می کند.