پوستر فیلم  پاک کننده: بازگشت

پاک کننده: بازگشت

محصولآمریکا
فیلم «پاک کننده: بازگشت» داستان ژنرال آمریکایی به نام «میسون پولارد» است که متخصص مهندسی مرگ جعلی است. او به شاهدانی که می خواهند هیچ اثری از وجودشان باقی نماند،کمک می کند. در این بین اتفاقی رقم می خورد که او باید در اوج بازی خود باشد، در غیر این صورت کسی است که پاک می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
John Pogue
Hunt LowryPatty Reed
Michael D. Weiss
Mark Kilian
Glenn Garland