پوستر فیلم  دلیران تنگستان

دلیران تنگستان

محصولایران
در فیلم «دلیران تنگستان» انگلستان به بهانه محاصره هرات، به جنوب ایران حمله می‌کند. «احمد تنگستانی» به همراه ۳۰۰ نفر دلاور، در قلعه‌ ای ویران، به دفاع از ایران می‌ پردازند. دولت انگلیس از آب و خشکی به مردم جنوب حمله می‌ کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر