پوستر فیلم  پهلوانان

پهلوانان

محصولایران
انیمیشن سریالی «پهلوانان» به کارگردانی «سیاوش زرین آبادی» داستان نبرد خیر و شر است. پهلوان «پوریای ولی» میان سالی تیز هوش، استاد زورخانه و آهنگر شهر «خوارزم» است که با همکاری شاگردانش در هر قسمت مکر و حیله «اسکندر» داروغه ظالم، طماع و حیله گر شهر و دست نشانده های او را با اخلاقی ترین روش خنثی می کنند و درس اخلاق، ادب، جوان مردی و فنون کشتی را نیز به شاگردان خود می آموزد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر