پوستر فیلم  جک غول کش

جک غول کش

محصولانگلیس
فیلم «جک غول کش» «Jack the Giant Slayer» در زمانی اتفاق می افتد که یک جوان کشاورز نا خواسته دروازه ای را بین جهان ما و یک نژاد غول وحشتناک باز می کند. در این زمان جنگ باستانی دوباره برپا می شود. غول ها بر روی زمین، در تلاشند تا سرزمینی را که زمانی از دست داده اند، پس بگیرند و «جک» تلاش می کند تا جلوی آن ها را بگیرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Bryan Singer
David DobkinOri Marmur
John Ottman
Bob DucsayJohn Ottman