پوستر فیلم  مریم و میتیل

مریم و میتیل

محصولایران
فیلم «مریم و میتیل» به کارگردانی و نویسندگی «فتحعلی اویسی» و تهیه کنندگی «مرتضی شایسته» درباره دختر بچه بی سرپرستی به نام «مریم» است که خانواده اش را در جنگ از دست داده و در پرورشگاه زندگی می کند. «نسرین» و همسرش می خواهند او را به فرزندی قبول کنند اما «مریم» شخص دیگری را دوست دارد.