پوستر فیلم  هیوا

هیوا

محصولایران
فیلم «هیوا» داستان زندگی شخصی به نام «هیوا» است که همسرش «حمید» به جنگ رفته و هنوز بعد از پانزده سال مفقود می باشد، لذا این شخص دست به کار شده و شروع به جست و جوی همسر خود در مناطق جنگی و خانه ای که قبلا در آن با همسرش زندگی می کرده می کند.