پوستر فیلم  غیر رسمی 3

غیر رسمی 3

محصولایران
مستند «غیر رسمی 3» با عنوان «توقف ممنوع» روایتی از دیدار‌ های پنج‌شنبه‌ ای فعالان حوزه‌ علم و فناوری با حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای است.