پوستر فیلم  کاپرا کجاست

کاپرا کجاست

محصولایران
مستند «کاپرا کجاست» با نگاهی به سینمای «فرانک کاپرا» کارگردان ایتالیایی-آمریکایی به عنوان مطرح ترین کارگردان امیدبخش، قصد دارد به مساله امید در سینمای ایران و جهان بپردازد. همچنین نگاهی انتقادی به سیاه نمایی در آثار هنری-تصویری ایران دارد.
مهدی انصاری
مهدی انصاری
مهدی انصاری