پوستر فیلم  خداوند لک لک ها را دوست دارد

خداوند لک لک ها را دوست دارد

محصولایران
انیمیشن «خداوند لک لک ها را دوست دارد» داستان این مجموعه در مورد کوچ لک‌ لک ‌ها به دهکده و ماجرای دوستی آن ها با بچه ‌های ده یعنی سعید و علی و رحیم و حسین است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر