پوستر فیلم  آقا و خانم سنگی

آقا و خانم سنگی

محصولایران
سریال «آقا و خانم سنگی» روایت زندگی «سعید سنگی» است. پدر سعید که سه دختر دارد، باغچه‌ ای را برای هزینه ازدواج آن ها باقی گذاشته است که سعید به نیت راه اندازی مزرعه شتر مرغ، این باغچه را می‌ فروشد. از طرفی «احسان سنگی» عاشق «سحر» شده و به نیت ازدواج قدم پیش می‌ گذارد. اما در این بین به مشکلاتی برخورد می کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر