پوستر فیلم  جنگل کوچک

جنگل کوچک

فیلم «جنگل کوچک» داستان «هه وون» زن جوانی است که از سختی های زندگی در شهر خسته شده و به زادگاهش در حومه شهر می رود. در آن جا قصد دارد تا با کمک دوستانش و عوامل دیگری هم چون، باغچه کوچکش، خوردنی ها و آشپزی، کمبودهای عاطفیش را جبران کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Soon-rye Yim
Jenna Ku
Seong-gu Hwang
Lee Jun-oh
Kim Seon-min