پوستر فیلم  نیروهای ویژه

نیروهای ویژه

انیمیشن «نیروهای ویژه» درباره فکی دوست داشتنی به نام «کوین» است که پس از کشته شدن بهترین دوستش توسط کوسه ها، تصمیم می گیرد تا گروهی از فک های شجاع را دور هم جمع کند و در مقابل کوسه ها به مبارزه بپردازد.
فیلم‌های پیشنهادی