پوستر فیلم  خط قرمز

خط قرمز

محصولایران
سریال «خط قرمز» درباره خط قرمز هایی است که چهار جوان در پی مشکلاتشان می‌ خواهند از آن ها عبور کنند. عبوری که با فرار از خانه و درگیر ماجراهای متعدد شدن، آن قدر پیچیده می‌ شود که راهی به جز بازگشت و درخواست کمک باقی نمی‌ ماند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر