پوستر فیلم  ماجراجویی  آری دوست ربات من

ماجراجویی آری دوست ربات من

محصولآمریکا
فیلم «ماجراجویی آری دوست ربات من» داستان یک نوجوان جسور است که به یک ربات به نام «A.R.I» کمک می کند تا از دست رئیس یک آزمایشگاه، که می خواهد این ربات را به یک سلاح مرگبار تبدیل کند فرار کند.
فیلم‌های پیشنهادی