پوستر فیلم  فرات

فرات

محصولایران
سریال «فرات» داستان دو رفیق به نام های «حاج ابراهیم» و «حاج کاظم» را روایت می کند که علاوه بر دوستی با یکدیگر فامیل هستند. بر اثر حادثه ای حاج ابراهیم زخم عمیقی از رفیقش می خورد اما خبر از شخص پشت پرده این ماجرا ندارد و این پایان رفاقت و شروع دشمنی میان آن ها می شود. با گذشت زمان واقعیت آشکار می شود و حاج ابراهیم را در مسیر انتخابی مهم و امتحانی بزرگ قرار می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر