پوستر فیلم  بی جانشین

بی جانشین

محصولفرانسه
فیلم «بی جانشین» «Irreplaceable» داستان دکتری باتجربه به نام «ژان پیر» است که در منطقه سکونتش همه روی او حساب می کنند. و همیشه این دکتر مردم آن جا را مداوا کرده و تحت درمان خود قرار می دهد تا همه سلامتی کامل خود را بدست آورند حالا او مریض شده و دکتر جوانی برای مداوای او آمده است.
فیلم‌های پیشنهادی
Thomas Lilti
Emmanuel BarrauxAgnès Vallée
Thomas LiltiBaya Kasmi
Christel Dewynter