پوستر فیلم  روشنک

روشنک

محصولایران
فیلم سینمایی «روشنک» درباره دختر و پسر دانشجویی به نام های «روشنک و مسعود» است که عاشق یکدیگر هستند اما پدر روشنک زندانی است و با ازدواج آن ها مخالفت می کند. مسعود باید کاری کند تا وارد زندان شده و رضایت پدر را جلب کند.
حسین قناعت
حسین قناعت
حسین قناعت