پوستر فیلم  پازل

پازل

محصولایران
سریال «پازل» داستان از آن جایی شروع می شود که جاسوسان خرابکار در قسمتی از برنامه‌ های سازمان انرژی هسته‌ ای خللی وارد می‌ کنند تا ایران در برابر مهمانان و خبرنگاران خارجی تحقیر شود اما وزارت اطلاعات از این موضوع مطلع می‌ شود و تلاش برای خنثی کردن توطئه را آغاز می‌ کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
ابراهیم شیبانی
محمد پیرهادی