پوستر فیلم  گشت ویژه

گشت ویژه

محصولایران
سریال «گشت ویژه» ماجراهای یک تیم یگان ویژه پلیس است که با اتفاقات و حوادث مختلفی در سطح شهر روبرو می شوند. این تیم متشکل از نیروهای زبده و ورزیده ای است که در هر قسمت ماموریت ویژه ای را برعهده می گیرند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
مهدی رحمانی
سعید سعدی
مهدی سعدی