پوستر فیلم  خاموشی دریا

خاموشی دریا

محصولایران
فیلم سینمایی «خاموشی دریا» درباره مردی به نام «سیاوش» است که سال ها در سوئد مهاجر بوده و اکنون دارای همسر و فرزند سوئدی است، یک باره همه چیز خود را از دست رفته می بیند و تصمیم می گیرد به ایران بازگردد.