پوستر فیلم  خویشاوند

خویشاوند

فیلم «خویشاوند» داستان یک پسر جوان به نام «الی سولینسکی» است که در حین جمع آوری ضایعات، یک اسلحه قدرتمند ماورایی را پیدا می کند و از آن برای نجات برادر خوانده بزرگترش «جیمی»، از دست گروهی اوباش استفاده می کند. خیلی زود، این دو نفر توسط ماموران فدرال و مزدوران مرموز تحت تعقیب قرار می گیرند. این تعقیب و گریزها به فاش شدن یک راز می انجامد.
فیلم‌های پیشنهادی
Jonathan BakerJosh Baker
Daniel Casey
Mogwai
Mark Day