پوستر فیلم  آقای مدیر

آقای مدیر

محصولایران
فیلم «آقای مدیر» داستان «احمد یاوری» معلم بازنشسته ای است که همه او را آقا مدیر می شناسند و اکنون در دوره بازنشستگی خود، در یک باشگاه ورزشی مربی است. آقای یاوری به همراه دوستش اسماعیل فتوحی سعی در رفع مشکلات جوانان دارند؛ جوانانی که به زندگی بی نظم خود عادت کرده اند و با گره های کور در زندگی دست و پنجه نرم می کنند.