پوستر فیلم  صنوبر

صنوبر

محصولایران
مینی سریال «صنوبر» روایتگر وقایع پس از انقلاب مشروطیت تا روی کار آمدن رژیم پهلوی و شروع جنگ جهانی اول است. در سال 1915 میلادی، مصادف با شروع جنگ جهانی اول و هجوم انگلیس ها از جنوب و روس ها از شمال به ایران؛ قحطی، خشکسالی و بیماری وبا شیوع می یابد و مردم در فشار شدید ظلم و جور حکومت ایران به سر می برند. امام خمینی (ره) که در این سال ها در دوران نوجوانی است به همراه خانواده خود در روستای «کمره» از توابع شهرستان «خمین» زندگی می کنند و خانواده امام با تاثیر مثبتی که بین مردم دارند، به مبارزه با ظلم می پردازند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر