یک وجب از آسمان
بستن
پوستر فیلم  یک وجب از آسمان

یک وجب از آسمان

محصولایران
در فیلم «یک وجب از آسمان» «محسن» نوجوان گل فروشی است که شبی هنگام نجوا با خدا، فرشته ای را می‌بیند و از آرزوهایش با او سخن می‌گوید. او می‌خواهد تکه ای از آسمان را داشته باشد تا خانواده و تمامی دوستانش را به آنجا ببرد.
علی وزیریان
جواد نوروزبیگی
علی وزیریان
بردیا کیارس