پوستر فیلم  بوبو قهرمان کوچک

بوبو قهرمان کوچک

محصولمالزی
انیمیشن «بوبو قهرمان کوچک» از آن جایی شروع می شود که گروهی از موجودات بیگانه در جستجوی گنج وارد کره زمین می شوند. آن ها فردی به نام اوچوبوت را می‌ ربایند تا با استفاده از او بتوانند محل گنج را پیدا کنند. حالا باید بوبو قهرمان او را نجات دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Nizam Razak
Kenny Kusaka
Yuri Wong
Izmil Idris