پوستر فیلم  چارلی و کارخانه شکلات سازی

چارلی و کارخانه شکلات سازی

فیلم «چارلی و کارخانه شکلات سازی» داستان پسر فقیری به نام «چارلی» است که بلیط طلایی کارخانه شکلات سازی را در یکی از شکلات ها پیدا می کند و اجازه بازدید از کارخانه شکلات سازی به او داده می شود، اما در این بازدید اتفاقات مهمی برای او رخ می دهد که سرنوشت «چارلی» را تغییر می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Tim Burton
Brad GreyRichard D. Zanuck
John August
Danny Elfman
Chris Lebenzon