پوستر فیلم  زوتوپیا

زوتوپیا

محصولآمریکا
«زوتوپیا» شهری پر از حیوانات مختلف است که شکار و شکارچی در کنار هم با صلح و آرامش زندگی می کنند. یک افسر پلیس خرگوش و یک روباه کلاه بردار باید با همکاری یک دیگر پرده از یک پرونده فساد بردارند.
فیلم‌های پیشنهادی
Byron HowardRich Moore
Clark Spencer
Michael Giacchino