پوستر فیلم  رمی پسر هیچکس

رمی پسر هیچکس

در فیلم «رمی پسر هیچکس» ماجرای زندگی پر فراز و نشیب «رمی» پسر بچه یتیمی است، که در کودکی جلوی درب یتیم خانه گذاشته می شود. او با نوازنده‌ ای دوره‌ گرد، سگ وفادار و میمون وی سفری به فرانسه و اتفاق های جالب بین راه را تجربه می کند.
Antoine Blossier
Romaric Laurence
Stéphane Garnier