پوستر فیلم  روشن تر از خاموشی

روشن تر از خاموشی

محصولایران
سریال «روشن تر از خاموشی» داستان زندگی جوانی به نام «صدرالدين محمد قوام شيرازی» است که در دورانی که کشور دچار تنش های سیاسی و اجتماعی شده، در راه کسب علم و دانش قدم می ‌گذارد. او که روحیه ای تشنه و مشتاق نسبت به یادگیری دارد، در محضر دانشمندان و عالمان بزرگ اسلامی چون «میرداماد» و «شیخ بهایی» درس می ‌آموزد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
حسن فتحی
حسن بشکوفه
حسن فتحی