پوستر فیلم  در حاشیه

در حاشیه

محصولایران
سریال «در حاشیه» داستان پزشکی به نام «هومن صحرایی» است. او که پزشکی متعهد و متخصص است، به دلایلی مجبور می شود در بیمارستانی دیگر به نام «حاشیه» مشغول به کار شود. در این بین با افرادی غیر متخصص و سود جو آشنا شده و وارد ماجراهایی تازه می شود.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر