پوستر فیلم  بازگشت به اوت بک

بازگشت به اوت بک

انیمیشن «بازگشت به اوت بک» درباره تعدادی از حیوانات خطرناک استرالیا است. آن ها که از زندانی بودن در قفس و نگاه احمقانه انسان ها خسته شده اند، دنبال راهی برای فرار هستند.
فیلم‌های پیشنهادی
Harry CrippsClare Knight
Daniela Mazzucato
Harry Cripps