پوستر فیلم  عناصر

عناصر

محصولاسپانیا
انیمیشن « عناصر» داستان «آنتونیو» پسر ماجراجویی است که در گردش علمی به مؤسسه انرژی‌ های عالی به طور اتفاقی وارد دنیای عناصر می ‌شود و در آن جا به کمک دوستان اتمی خود، «فیرک» و «مرک» به دنبال راه‌ حلی برای بازگشت او به دنیای خودش هستند اما در دنیای بیرون پرفسور با ساختن ضد ماده ها برایش دردسر درست می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Josep A. Esteve
Josep A. EsteveEnrique Uviedo