پوستر فیلم  چه جوری

چه جوری

محصولایران
سریال مستند «چه جوری» به آموزش مهارت‌ های مختلف در زندگی پرداخته و در هر قسمت با انتخاب درست این آموزش ها راه و روش زندگی را آسان تر می کند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر