پوستر فیلم  دنیای خیالی دخترم

دنیای خیالی دخترم

محصولآمریکا
فیلم «دنیای خیالی دخترم» عنوان داستانی است درباره مدیر مالی یک شرکت که دچار رکود و مشکلات زیادی در شغل خود شده است. او وارد دنیای خیالی دخترش می شود و راه حل مشکلاتش را پیدا می کند و در این مسیر اتفاقاتی برای او رخ می دهد.
Karey Kirkpatrick
Mark Mancina
David Moritz