پوستر فیلم  یلدا

یلدا فصل 1 قسمت 13

محصولایران
سریال «یلدا» درباره شخصی به نام «حاج محمدعلی زاهدی» مشهور به مندلی است. او در شهرستان بسطام سنت تعزیه خوانی را حفظ کرده و حاج رضا می خواد که پس از مرگش عهده دار این مسئولیت باشد و به آن سروسامان دهد. پس از درگذشت حاج محمد علی زاهدی بار دیگر فرزندانش با سلیقه های فکری متفاوت، کنار هم جمع می شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر