پوستر فیلم  نوار زرد

نوار زرد

محصولایران
سریال «نوار زرد» داستان مامور پلیسی به نام «کاوه کیهان» است که گره تعدادی از پرونده های جنایی به دست او باز می شود. در این میان «کیهان» وارد پرونده ای پیچیده می شود و ماجراجویی های پلیسی این سرگرد اداره آگاهی، با مسائل خانوادگی او گره می خورد.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر