پوستر فیلم  بزن بریم کوزی

بزن بریم کوزی

محصولانگلیس
انیمیشن «بزن بریم کوزی» عنوان سریالی است با رویکرد پرورش خلاقیت ذهنی کودکان که در هر قسمت ماجراهای آموزشی سرگرم کننده ای را نشان می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Ricard Cussó